« Ida Pollan Thowsen Carl Rieber-Mohn »

Anette Torgersen

Advokat

Bakgrunn

2018 Egen advokatpraksis
2012-2018 advokat og partner i Osloadvokatene
2010-2012 advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Codex
2009-2010 advokatfullmektig i Finansklagenemnda
2006-2009 rådgiver i Statens Kartverk

2009 Master of Law (LLM) ved Bond University i Australia.
2004-2009 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Arbeidsområder

Bistandsadvokat
Voldsoffererstatning
Personskadeerstatning (eksempelvis trafikkskadesaker, yrkesskadesaker, pasientskadesaker)
Trygderett, NAV
Erstatningsrett
Forsikringsrett

Annet

-Internasjonal mastergrad med spesialisering innen mekling og forhandling.
-Styreverv, leder, nestleder og styremedlem
-Medlem av Den Norske Advokatforening