« Asle Hesla Olav Ramel Haaland »

Cecilie Haneborg

Advokat

Bakgrunn

1983 – Cand. jur Universitetet i Oslo
1983-84 – konsulent v/ Bærum ligningskontor
1984-90 – konsulent og kontorsjef, Skatteavdelingen, Skattedirektoratet
1991 – kursleder i forvaltningsrett, Universitetet i Oslo.
1998 – EF- rett spesialfag
1992-2000 – rådgiver og underdirektør i Barne- og familiedepartementet

Arbeidsområder

Arv, testament og skifte
Barnerett og foreldreansvar, fast bosted og samvær
Barnevernrett
Arbeidsrett
Fast eiendom
Forvaltningsrett

Annet

Medlem av Markedsføringsutvalget
Medlem av Rettshjelp- og salærutvalget
Engelsk, gode kunnskaper i fransk