« Katharina Vig Lunde Lars Leversen »

Torill Kristina Lilleøy-Andersen

Advokat

Bakgrunn

2018– Advokat Kindem & CO, Advokatkollegiet
2016– Partner, Advokatfirmaet Inter Juris
2014– Partner, Advokatfirmaet Kjær
2009– Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kjær
2008– Rådgiver, Kommunal Oppreisningsordning i Agder
2003– Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Barne- og familieseksjonen
2000– Nestleder/saksbehandler, Barnevernet, Røa Bydel Oslo
1999– Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1990– Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Barne- og barnevernrett
Ekteskap og skifte
Samboeres rettsforhold, samboeravtaler
Arverett, opprettelse av testamenter, skifte av dødsbo
Tvisteløsning

Annet

Diverse frivillige styreverv i Norge og Frankrike
Undervisning i barn- og barnevernrett, samt i ektefeller og samboeres formuesforhold

Språk: Norsk, engelsk, fransk