Hopp til hovedinnhold

Gorm A. Grammeltvedt

Advokat
TLF: 22 34 61 00

Bakgrunn

 • Avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Nestleder i Trygderetten
 • Avdelingsdirektør Norsk pasientskadeerstatning
 • Juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus
 • Spesialrådgiver Den norske legeforening
 • Underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Arbeidsområder

 • Bistand til leger og annet helsepersonell i tilsynssaker, straffesaker mm
 • Bistand til leger i forbindelse med avtaleinngåelse, drift mm som fastlege og avtalespesialist
 • Erstatning – pasientskade og annen personskade
 • Pasientrettigheter og andre helserettslige spørsmål
 • Trygderett
 • Tvang i det psykiske helsevern
 • Bistand til privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere ved tvister i avtaleforhold, arbeidstvister, omstillinger mm 
 • Forvaltningsrett
 • Hendelsesanalyser/granskninger
 • Fremtidsfullmakt, testamente og samboeravtaler
 • Utredninger, undervisning og foredrag

Annet

 • Den sentrale abortklagenemnda
 • Fagutvalget for helse- og trygderett ved Juristenes utdanningssenter
 • Lovutvalget for velferds- og trygderett i Advokatforeningen
 • Sjefskurset, Forsvarets høyskole
 • Lederutdanning, BI