Helserett

  • Bistand enkeltpersoner i henhold til pasientrettighets- loven og klagesaker til Helsetilsynet
  • Bistand helsepersonell i henhold til profesjons- lovgivning, autorisasjonssaker
  • Bistand kommuner, helseforetak og private utøvere knyttet til virksomhetsutøvelse
  • Utredning helserettslige spørsmål og kurs- og foredragsvirksomhet