Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrett

 • Inngåelse og vurdering av ansettelsesavtaler, konsulentavtaler og tjenesteleveranseavtaler
 • Utforming, vurdering og håndheving av konkurranseklausuler
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • Permisjoner
 • Omorganisering og nedbemanning
 • Personalkonflikter
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Permittering
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Utforming og inngåelse av fratredelsesavtaler/sluttavtale
 • Inngåelse, tolking og opphør av tariffavtaler
 • Andre arbeidslivsrelaterte problemstillinger