« Lars Leversen Cecilie Haneborg »

Asle Hesla

Advokat

Bakgrunn

Advokatfullmektig i advokatfirmaet NORDIA DA og advokatfirmaet Furuholmen AS
Egen praksis fra 2004, og i advokatkollegiet Kindem & co fra 2007

Arbeidsområder

Fast eiendom, boligrett/entreprise
Tomtefeste og hevd
Arbeidsrett
Kontraktsrett
Forsikringsrett
Erstatningsrett
Bobehandling og konkursrett
Arv og generasjonsskifte
Strafferett

Annet

MBA (Master of Business and Administration)
Div Styreverv
Språk: engelsk og tysk