« Solveig Ekeberg Wenche Andreassen »

Elisabeth Sejersted Brodtkorb

Advokat

Bakgrunn

Juridisk rådgivning for kvinner
Justisdepartementet
Kompetansesenteret for voldsofferarbeid
Advokatfullmektig
Advokat

Arbeidsområder

Barnebortføring
Bistandsadvokat
Menneskehandel
Barnerett- foreldreansvar, fast bosted og samvær
Familierett
Barnevernrett
Utredninger og foredrag – innen strafferett med vekt på fornærmedes stilling/bistand til fornærmede

Annet

På Justisdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på barnebortføring