« Trygve W Nodeland Katharina Vig Lunde »

Hanne Plathe Maartmann

Advokat

Bakgrunn

1988 Cand. jur. Universitetet i Oslo
1988–1993 Konsulent/1.konsulent Justisdepartementet
1992 Årsregnskap og skatteøkonomi BI
1993–2009 Romerike politidistrikt, påtalejurist og Sjef Forvaltningsavdelingen
2009 Advokatmekler
2009– Egen advokatpraksis
2009–2017 Oslo Advokatfellesskap, 2017 – Advokatkollegiet Kindem & Co AS
2009–2014 Tvisteløser/saksleder Husleietvistutvalget Oslo og Akershus

Arbeidsområder

Arv, testament, fremtidsfullmakt, dødsboskifte
Ektepakt, samboeravtaler, skilsmisse og skifteoppgjør.
Barnerett og foreldreansvar, fast bosted og samvær
Husleierett
Eierseksjonslov / Sameier
Strafferett
Forvaltningsrett
Våpen – og veitrafikkrett
Vergemål
Tvangsfullbyrdelse
HundesakerAnnet

Engelsk – muntlig og skriftlig
Samfunnsengasjert