« Karl Tvedt Anette Torgersen »

Ida Pollan Thowsen

Advokat

Bakgrunn

2018 Advokatkollegiet Kindem & Co
2015 Oslo Advokatfellesskap
2011 Tromsøadvokatene
2007 Advokatfellesskapet Centrum
1997 Troms politidistrikt  – Økoteamet
1993 Troms fylkesskattekontor – merverdiavgift
1992 Miljøverndepartementet – klagebehandling mm
1992 Cand jur Universitetet i Oslo – valgfag opphavsrett

Arbeidsområder

Pengekrav
Kontraktsrett
Tvangsfullbyrdelse
Økonomisk skifteoppgjør – familie og arv
Strafferett
Vergemål
Opphavsrett

Annet

Statens kontrollør for Norges Råfisklag, Tromsø
Styreleder boligsameie GG3
Revisor Oslo politiorkester
Engelsk språk og litt fransk
Medisin grunnfag og idehistorie grunnfag