Hopp til hovedinnhold

Identifisering og forhåndsdømming i pressen

Pressemelding
24. juni 2021

Advokat Carl K. Rieber-Mohn pva. Klient brakte inn for Pressens faglige utvalg en sak om identifisering og forhåndsdømming.

PFU-SAK NR. 107/18

Utvalget mente at TV2 programmet Åsted Norge brøt god presseskikk i forbindelse med program 16. April 2018. I programmet ble en navngitt mann anklaget for å ha svindlet minst 25 personer. Mannen var vår klient.

TV 2 mente det var riktig å identifisere mannen for å advare samfunnet mot ham. Politiet hadde ikke prioritert saken godt nok, og mannen kunne derfor fortsette, skriver TV 2. Bildene som er tatt fra Facebook, er i seg selv ikke krenkende og var nødvendige for å identifisere ham, opplyste de. Videre avviste TV 2 at innslaget var forhåndsdømmende.

PFU kom til at det forelå brudd på god presseskikk og skriver i begrunnelsen:

”Utvalget har forståelse for at det kan være en stor belastning å bli identifisert i en slik sak. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.7 ber mediene være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med straffbare forhold, særlig i saker på et tidlig stadium i etterforskningen. PFU merker seg at den omtalte saken var på et tidlig stadium; at mannen bare vare siktet.

Varsomhet innebærer imidlertid ikke et forbud mot identifisering. Det finnes tilfeller der det er akseptabelt å identifisere også på et tidlig stadium. Slik PFU ser det, hadde offentligheten stor interesse av å vite hvem mannen er. Politiet har mottatt gjentatte anmeldelser mot ham, uten at den virksomheten TV 2 satte søkelys på, stoppet. Utvalget mener derfor den offentlige interessen veide tyngre enn belastningen som identifiseringen utgjorde for mannen.Når TV 2 først valgte å identifisere ham, mener utvalget det også var akseptabelt å bruke bilder fra hans Facebook-konto. Bildene er isolert sett ikke krenkende, og selv om de er tatt i en annen sammenheng, var de relevante for å opplyse saken.

PFU reagerer imidlertid på den konstaterende ordbruken som TV 2 bruker i programmet og promoteringen av det. Redaksjonen slår fast at mannen har «svindlet» en rekke personer. Uten forbehold beskriver TV 2 hvordan han skal ha stukket av med folks sparepenger og tatt opp forbrukslån i deres navn. Utvalget viser til punkt 4.5, som ber mediene unngå forhåndsdømming i kriminalreportasjer. TV 2 skulle tatt større forbehold fordi mannen hadde status som siktet.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten.”

Carl K. Rieber-Mohn

advokat