« Carl Rieber-Mohn Trygve W Nodeland »

Kari Paulsrud

Advokat

Bakgrunn

Cand. Jur.
BarnevernpedagogAdvokatene Bohinen, Dahl & Midsem
KRUT as – (utredning/rådgiving)
Arbeiderpartiet stortingsgruppe
Lørenskog kommune
Asker Kommune
Norsk Blindeforbund

Arbeidsområder

Helserett
Trygderett
Barnerett & foreldreansvar, fast bosted og samværrett
Arverett
Arbeidsrett
Utredninger og foredrag

Annet

Leder av Nemnda for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk
Styremedlem i Fontenehuset Oslo øst
Leder av Tilsynsutvalg 1 for institusjoner i Østensjø bydel

Politisk rådgiver i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 1992 – 1993
Statssekretær i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 1993 – 1995
Statssekretær i Sosial- og helsedepartementet 1996 – 1997
Medlem Østensjø bydelsutvalg 1995 – 1999
Medlem driftsstyret Østensjø skole 2002-2004
Nestleder i Norsk Epilepsiforbund 2004- 2006

Leder av offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomgang av tvangsreglene i lov om psykisk helsevern
(NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet.)