Hopp til hovedinnhold

Erstatning til voldsoffer der gjerningsmenn ble dømt for drapsforsøk

Borgarting lagmannsrett har i dom av 15. Juni 2018 utmålt oppreisningserstatning med kr. 100.000,- til offer for drapsforsøk med kniv. Offeret ble påført stikkskade i halsregionen, men disse var ikke alvorlige. Han ble utskrevet fra sykehus etter 6 timer og har ingen andre varige skader enn et arr under øret. To personer ble likevel dømt for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk til fengsel i h.h.v. 3 ½ og 3 år. Det hadde gått lang tid, noe som medførte en krenkelse av EMK ( den europeiske menneskerettskonvensjonen ).

Oppreisningserstatningen ble hevet i forhold til det tingretten hadde utmålt.

Advokat Carl K. Rieber-Mohn hos Kindem & Co var fornærmedes bistandsadvokat og fikk fullt medhold i forhold til den påstand som ble nedlagt for lagmannsretten.

”Min klient er godt fornøyd med dommen og med den erstatning han er tilkjent” uttaler Rieber-Mohn.