« Torill Kristina Lilleøy-Andersen Asle Hesla »

Lars Leversen

Advokat

Bakgrunn

Justisdepartementet
Kriminalsjef ved Asker og Bærum politidistrikt
Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Arbeidsområder

Strafferett
Prosedyre

Annet

Medlem av representantskapet i Kirkens Bymisjon
Medlem av Den norske Advokatforening
Medlem av forsvarergruppen av 1977