« Cecilie Haneborg Solveig Ekeberg »

Olav Ramel Haaland

Advokat

Bakgrunn

Kindem & Co, Advokatkollegiet fra 2008
Egen advokatpraksis fra 2007
Advokat
Advokatfullmektig
Politiadvokat
Politifullmektig
NATO Defense College/Forsvarets Internasjonale Høyskole, Roma, Italia – Hovedkurset
Forsvarsdepartementet, Seksjon for Internasjonalt industrisamarbeid
University of Cambridge
Juridisk embetseksamen
Befalsskolen for Infanteriet i Sør – Norge

Arbeidsområder

Strafferett

men har også et stort nedslagsfelt innenfor rene sivile saker herunder;

Utlendingsrett
Bistandsadvokat
Barnevernsrett
Barnefordeling
Fast eiendom
Arbeidsrett
Husleierett
Forsikringsrett
Sosial- og trygderett
Prosedyre

Annet

1997 – d.d Diverse kurs i inn og utland
1983 – d.d Diverse tillitsverv i organisasjoner