Hopp til hovedinnhold

Oppdragsvilkår

Prisene for våre tjenester varierer mellom advokatene og med type oppdrag. Størrelsen på salæret avhenger først og fremst av medgått tid, men vil også kunne variere etter oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Vår virksomhet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets «Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester». Dette innebærer at nye kunder ved oppdragets begynnelse mottar en oppdragsbekreftelse, som blant annet inneholder opplysning om timepris og faktureringsrutiner.

Timeprisen for oppdrag som ikke dekkes av fri rettshjelp er opp til kr 2 500,– eks. mva. Dette vil du få opplyst i det første møtet med advokaten, etter at hun eller han har fått vite hva saken gjelder. I noen tilfeller vil advokatens særlige fagkyndighet kunne medføre en høyere timesats. I enkelte saker og ved faste oppdrag vil vi kunne tilby avtale om en gunstig fastpris eller maksimalpris. Timeprisen dekker alle de kostnader som normalt påløper i arbeidet med en sak, men for eksempel gebyrer til det offentlige kommer i tillegg.

Timeprisen dekker heller ikke reiseutgifter, eksterne rapporter, ekstraordinære kopieringsutgifter m.m. Advokaten kan kreve at oppdragsgiver til enhver tid har innestående et forskudd til dekning av honorarer og utlegg.

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine dekket gjennom ordningen om fri rettshjelp. Inntekt og formue avgjør som hovedregel hvem som kommer inn under ordningen. I visse typer saker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Mer informasjon finnes på Advokatforeningens hjemmesider.

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båt-forsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene. Vi vil rutinemessig søke å avklare om oppdraget kan gi dekning under rettshjelp-forsikring. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.