« Olav Ramel Haaland Elisabeth Sejersted Brodtkorb »

Solveig Ekeberg

Advokat
Møterett for Høyesterett

Bakgrunn

Prisdirektoratet – 1. sekretær
Ytre Follo herredsrett – dommerfullmektig
Advokat Olav Øyehaug – advokatfullmektig
Egen advokatpraksis
Møterett for Høyesterett

Arbeidsområder

Arv, testament og skifte – generasjonsskifte
Familierett
Vergemål
Kontraktsrett
Selskapsrett
Gjeldsordning
Fast eiendom, boligrett/entreprise
Tomtefeste og odelsrett
Eiendomsmegling
Prosedyre

Annet

Styreverv